Algemene leveringsvoorwaarden

1. Levering
De produkten worden indien voorradig binnen een week geleverd . Is dit niet het geval ontvangt u een bericht met vermelding van de waarschijnlijke levertermijn. De levering geschied door Noni Express B.V.

2. Prijzen
Alle prijsopgaven zijn inclusief BTW, maar exclusief Portokosten vanuit Eygelshoven. Porto wordt in rekening gebracht zoals aangegeven bij elk produkt. Bij Totaalbestellingen vanaf € 40 vervallen ook de verzendkosten. De verzendkosten voor Nederland bedragen € 4. Bij levering buiten Nederland gelden porto-kosten die van toepassing zijn op dat land.

3. Betaling
De levering geschied op rekening binnen 10 dagen na factuurdatum.

4. Reclameringen
Reclameringen dienen te geschieden binnen 8 dagen. De produkten dienen dan in ongeopende verpakking teruggestuurd te worden, waarbij de reclamant de kosten van verzending op zich neemt.

5. U heeft het recht als consument om van afkoop af te zien binnen vijf dagen na ontvangst, met teruggave van het faktuurbedrag maar exclusief de kosten van terugzending. Gerechtslocatie voor afnemers uit Nederland is Kerkrade.

6. We verklaren uitdrukkelijk dat we geen invloed hebben op andere internetlinks en hun inhoud voor zover die een relatie met ons suggereren. We hebben géén enkele connectie met Tahitian Noni International of aanverwante firma´s.

7. Voor gezondheidsklachten is een bezoek aan een arts of gediplomeerde natuurgeneeskundige van groot belang. Indien u dit nalaat kunnen we geen verantwoording nemen voor eventuele bijwerkingen.

8. De gestelde effecten op de ondersteuning van lichaamsfuncties die op deze website zijn weergegeven zijn zoals wij ze in de literatuur aantroffen. Desgewenst kunnen we u de precieze locatie en verantwoordelijke auteur verduidelijken. Hoewel we overtuigd zijn van de grote kwaliteiten van onze produkten geven we geen garanties betreffende genoemde gezondheidsclaims, daar deze, hoe goed de onderzoeken ook zijn uitgevoerd, steeds op gemiddelden betrekking hebben en niet in absolute zin op het individuele geval te betrekken zijn (gelijk dit voor alle gezondheidsbevorderende produkten en ook geneesmiddelen geldt!). Vanwege uw eigen verantwoordelijkheid aanvaarden we daarom geen enkele aansprakelijkheid dan die volgens de Warenwet van toepassing is.